HỘI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

 

 

Nơi học sinh trau dồi trở thành người đọc với thư viện sách được phân loại và hệ thống hóa 18 cấp độ trên 6 lứa tuổi tiểu học.
Nơi kĩ năng sống được rèn luyện dài hạn theo hệ thống chương trình 6 cấp độ trong lớp học không quá 20 học sinh.

 

Nơi học sinh khai thác vận hành não bộ với mức cao nhất thông qua hệ thống chiến lược phát triển các năng lực then chốt.
Nơi học sinh vun trồng niềm yêu thích học tập, động cơ mục đích học tập và niềm tự tin bền vững.

 

Nơi học sinh rèn luyện trí tuệ cảm xúc để làm “ông chủ” chứ không làm “nô lệ” của cảm xúc.
Nơi học sinh trau dồi những phẩm chất cá nhân để có thể khai thác tốt nhất các năng lực lí trí.

 

Nơi học sinh trau dồi những kĩ năng tạo lập, đánh giá và sử dụng hiệu quả các tiện ích công nghệ, truyền thông và thông tin.
Nơi phương pháp tổ chức hoạt động đa dạng tạo cơ hội cho người học biểu lộ tiềm năng của bản thân khi đối mặt với môi trường thực tế.

 

Nơi học ít nhưng học sâu với phương châm là “học tập là nghệ thuật sử dụng tri thức trong những tình huống của cuộc đời thực”.
Nơi gia đình người học như bộ phận hữu cơ của Trung tâm trong quá trình giúp học sinh phát triển văn hóa đọc và kĩ năng sống.